Sunday, September 07, 2003

Urban Flashes "Kamusal Alanda Kültürel Yamalar"

7 - 11 Eylül 2003

Günümüz kentlerini sorgulayan ve yeniden yorumlayan uluslararası proje grubu
Urban Flashes'ın düzenlediği "Kamusal Alanda Kültürel Yamalar" başlıklı atölye çalışması, 7-11 Eylül 2003 tarihleri arasında Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Grubun 1999'dan bu yana dünyanın önde gelen kentlerinde yürüttüğü Kentsel Hareketler etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen çalışma, İngiltere'de yayınlanan ünlü mimarlık dergisi AD'nin İstanbul özel sayısıyla eşzamanlı yapıldı. Çalışmanın sonuçları, 11 Mayıs-13 Haziran 2004 tarihleri arasında Garanti Galeri'de sergilenecek.

İstanbul ve Ankara'dan mimarlık, sosyoloji ve sanat tarihi öğrencilerinin yanı sıra, 40'ın üzerinde öğrencinin değişik ülkelerden katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, günümüzün kentlerinin "yama" kavramıyla açıklanmasının olasılıkları üzerinde duruldu. Mimari doku, sosyal ve sınıfsal ve mekanın eski kullanım biçimleri açısından çeşitlilik barındıran arazilere önerilerde bulunmak amacıyla, İstanbul'un popüler yeni dolgu park alanları örnek alındı. Çalışmayla paralel düzenlenen uluslararası konferansta ise mimar, sanatçı ve yazarlar, standart planlama ve tasarım modellerine uymayan kentsel stratejiler oluşturma sürecinde, "yamalama" fikrini kapsayıcı bir yaklaşım olarak tartıştı.

Beş günlük çalışmaya sunucu olarak, Ti-Nan Chi, Orhan Esen, Gülsün Karamustafa, Oda Projesi, Heterotopia, Nicholas Boyarsky, Peter Lang, Karl-Heinz Klopf, Sohn-Joo Minn, Asa Drougge & Manray Hsu, Namık Erkal, Esra Akcan, Çağlar Keyder, Suha Bekki, Peter Riepl, Laurent Gutierrez & Valerie Portefaix / Trojectories, Anna Ferrer & H.H. Lim, Marco Casagrande, Robert Mull, Svein Hatloy & Jochen Becker, vein Hatloy, Can Çinici, Mehmet Kütükçüoğlu, Tansel Korkmaz, İhsan Bilgin, Nevzat Sayın, Han Tümertekin, İpek Akpınar, Osman Vlora ve Vasıf Kortun katıldı.

Urban Flashes (1999), modern mimari anlayışla planlanan kamusal alanın dokusunu sorgulayan uluslararası mimarların fikir birliğiyle oluşturulan bir hareket. "Hareket"in katılımcıları, mimari planlamayı yerel unsurları da göz önüne alarak yapmayı, bina tasarımında biçimsel yaklaşımı daha aza indirgeyecek yeni bir strateji oluşturmayı amaçlıyor.

Garanti Galeri'de 2004 UF sergisi

Radikal gazetesi haberi